A psychological skills inventory for sport

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potgieter, J. R.
dc.contributor.author Wheaton, Kerry-Ann
dc.contributor.other University of Stellenbosch. Faculty of Education. Dept. of Sport Science. en_ZA
dc.contributor.other Jacobs, Ivan
dc.date.accessioned 2011-09-28T07:50:11Z
dc.date.available 2011-09-28T07:50:11Z
dc.date.issued 1998-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/16461
dc.description Thesis (M Sport Sc)-- Stellenbosch University, 1998. en_ZA
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT:The purpose of this study was to develop a practical, reliable psychological skills inventory to assess the psychological skills of athletes. This primarily involved identifying the relevant psychological skills that affect sport performance. A variety of developmental procedures were applied in the construction of this inventory, including the consultation of sport psychology literature, identification of articles which characterise successful athletes, analysis of research articles pertaining to the psychological Skills, and review of available psychological tests. The initial inventory consisted of 82 items which evaluated six psychological skills: achievement motivation, goal setting, anxiety control, maintaining confidence, concentration and mental rehearsal. The inventory was completed by 304 students from the Department of Human Movement Science at the University of Stellenbosch. The respondents' data were divided into two groups depending on their achievement in sport. The results indicated that the inventory was able to differentiate between successful and less successful athletes on the psychological skills measured. Other aspects were statistically analysed, namely language, age, and gender differences, correlation between individual item and achievement level, and the contri,bution of each item to its psychological skill. The final inventory consists of 60 items, with ten items from each of the six psychological skills. Information obtained from the inventory can identify the strengths, weaknesses and deficiencies in the psychological skills of athletes, so that a psychological skills training programme can be developed. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING:Die doel van hierdie studie was om 'n praktiese, betroubare sielkundige inventaris te ontwerp om die sielkundige vaardighede van sportlui vas te stel. Dit het hoofsaaklik bestaan uit die identifisering van relevante sielkundige vaardighede wat sportprestasie beinvloed. 'n Verskeidenheid van prosedures was toegepas in die konstruksie van die inventaris, insluitend konsultasie van sportsielkundeliteratuur, identifesering van artikels wat suksesvolle sportlui beskryf, ontleding van narvorsingsartikels met betrekking tot sielkundige vaardighede en 'n oorsigstudie van relevante sielkundige toetse. Die aanvanklike inventaris het bestaan uit 82 items, wat ses sielkundige vaardighede getoets het, naamlik prestasiemotivering, doelwitstelling, aktiveringsbeheer, handhawing van selfvertroue, konsentrasie en verstandelike oefening. Die inventaris is deur 304 studente van die Departement Menslike Bewegingskunde aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi. Die respondente se data is in twee groepe, afhangende van hul prestasie in sport, verdeel. Die resultate het aangedui dat die inventaris tussen suksesvolle en minder suksesvolle atlete onderskei met betrekking tot die sielkundige vaardighede wat gemeet is. Ander aspekte is statisties ontleed, naamlik taal, ouderdom, geslag, korrelasie tussen afsonderlike items en prestasievlak, asook die bydrae van elke item tot sy sielkundige vaardigheid. Die finale inventaris behels 60 items, met tien items van elk van die sielkundige vaardighede. Inligting wat van die inventaris verkry word, kan die sterkpunte en tekortominge van atlete bepaal, wat as basis vir die ontwikkeling van 'n sielkundige program kan dien. en_ZA
dc.format.extent 154 p.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : University of Stellenbosch en_ZA
dc.subject Athletes -- Psychology en_ZA
dc.subject Sports performance -- Psychological aspects en_ZA
dc.subject Psychological skills inventory en_ZA
dc.subject Theses -- Sport science en_ZA
dc.subject Dissertations -- Sport science en_ZA
dc.title A psychological skills inventory for sport en_ZA
dc.type Thesis en_ZA
dc.rights.holder University of Stellenbosch en_ZA
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record