Exercise preferences and expectations of young female students in a university environment

Van Niekerk, Estelle (2009-12)

Thesis (M Sport Sc (Sport Science))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study investigated the exercise preferences of female university students participating in exercise modes presented at the local gymnasium and their expectations of the outcomes of such participation. Secondly, the study aimed to determine the most important reason for their participation and whether this was satisfied by their choice of exercise mode. A third aim was to determine other reasons that contributed to the selection of exercise environment and mode. The size of the research group of the pilot study was 210 (n=210). For the final longitudinal study, over a period of three years, it was 985 (N=985). The study population was selected on a basis of convenient sampling, availability and interest among young female gymnasium members, (aged 18 to 27 years). Their participation was voluntary. Original questionnaires were constructed for the purpose of the study to provide general demographic and physical characteristic information of the participants, their exercise preference and choice of exercise mode, reasons for participation in particular exercise modes, time spent on physical activity, frequency of attendance of exercise sessions, exercise motivators, barriers to exercise, medication and supplementation prevalence, health problems and smoking. The questionnaire was completed in a five to 10 minute time slot before the commencement of exercise classes at the gymnasium. Information required on the questionnaire was verbally explained to the participants during the initial few minutes of data capturing. Guidance was given for each section of the questionnaire during the five to 10 minute period allocated for completion. Data was captured on Microsoft Excel spreadsheets and the analysis was performed using Statistica for Windows (Statsoft SA-2008). Descriptive statistics were used to analyse and present the data. The results of the study indicated that most (34.4%) young female students who regularly attended group exercise sessions at the gymnasium preferred participating in the exercise modality punchline (a boxing aerobic modality), with the aim of losing weight (45%) and improving their general fitness (24%).

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om die oefenvoorkeure en oefenverwagtinge van jong damestudente wat gereeld by die plaaslike universiteitgimnasium oefen, vas te stel. Tweedens wou die studie die belangrikste redes vir deelname bepaal, en of hierdie verwagting gerealiseer het met die keuse van oefenmodaliteite in hierdie oefenomgewing. 'n Derde doel was om vas te stel watter ander redes 'n bydrae sou maak tot die keuse van 'n oefenomgewing en oefenmodaliteite. Die navorsingspopulasiegroep was jong dames in 'n universiteitsomgewing. Tydens die verkennende studie was die getal kandidate 210 (n=210). Vir die finale longitudinale studie, oor ’n tydperk van 3 jaar, was dit 985 (N=985). Die jong dames by die spesifieke universiteitgimnasium is geselekteer op grond van beskikbaarheid en belangstelling in die navorsing en was tussen die ouderdom van 18 en 27 jaar. Hul deelname was vrywillig. 'n Vraelys is spesiaal vir hierdie navorsing opgestel. Die vraelys het inligting ingewin oor algemene demografiese aspekte en fisieke kenmerke van die deelnemers, oefenvoorkeure en verwagtings van oefenmodaliteite, redes vir die seleksie en deelname in oefenmodaliteite, tyd bestee aan oefening, frekwensie van deelname, motiveerders vir oefening, beperkende faktore ten opsigte van gereelde deelname aan fisieke aktiwiteit, medikasie en supplementasie gebruik, gesondheidsprobleme en rook. Die vraelyste is voltooi in die eerste vyf tot 10 minute van oefenklasse, voor die aanvang van die gereelde gimnasiumprogram. Inligting op die vraelys is verbaal aan die teikengroep verduidelik in die eerste paar minute van elke klas. Tydens hierdie tydperk is gereeld inligting oor elke vraag verskaf vir kontrole en akkuraatheid van voltooiing van die vraelys. Data oor die veranderlikes is in die rekenaarprogram Microsoft Excel gekodeer en die statistiese ontleding is deur middel van Statistica vir Windows (Statsoft SA 2008) gedoen. Beskrywende data is gebruik om die resultate te ontleed en aan te bied.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/1529
This item appears in the following collections: