The competitiveness of South African apple industry in a global context

Beukes, Stephan (2009-03)

Thesis (MBA)--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The object of this study was to do a comparative analysis of the competitiveness of the South African apple industry with the competitive ran kings published by Dr Desmond O'Rourke as a guideline. Firstly, the intention was to determine if South Africa's ranking is valid and representative, and secondly, to look at the scope for improvement. South Africa's best competitive performance is in the area of production. Although South Africa is performing well there is still scope for improvement by increasing productivity of orchards and quality of the crop. Input costs, labour and climate change are other big concerns. The biggest area for improvement however lies with the relationship between the South African apple industry and the South African government. Many of the changes in legislation and policy since 1994 have had a negative impact on the competitiveness of the South African apple industry. Government need to play an active role in supporting the apple industry through infrastructure, market access and financial support for industry initiatives like promotion and research. This can only be achieved if there is a partnership between the industry and government. The Department of Agriculture also need to be capacitated to perform their functions professionally and efficiently. In terms of market and demand the main concern is the dependence of the South African apple industry on the markets of Europe and the United Kingdom. These markets also have a decline in per capita consumption of apples. This, associated with increased consumer pressure in terms of food safety, environmental and ethical issues and the power of retailers, creates a need to get market access in new developing markets like India and China. The promotions of consumption of apples in the local market would also have a positive effect on profitability. In a world market where the production volume of South Africa is insignificant, the industry needs to do everything in its control to increase competitiveness.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om 'n vergelykende studie van die mededingendheid van die Suid-Afrikaanse appelindustrie te doen met die mededingendheidsranglys van Dr. Desmond O'Rourke as 'n riglyn. Eerstens was die oogmerk om te bepaal of hierdie ranglys verteenwoordigend is van die mededingendheid van Suid-Afrika, en tweedens om die ruimte en area vir verbetering te identifiseer. Suid-Afrika se beste area van kompeterende prestasie is produksie. Alhoewel Suid-Afrika goed vaar op hierdie gebied is daar nog steeds ruimte vir verbetering deur produktiwiteit van boorde en die kwaliteit van die oes te verhoog. Insetkoste, arbeid en klimaatsverandering is ook areas van bekommernis. Die grootste area vir verbetering is egter die verhouding tussen die Suid-Afrikaanse industrie en die regering. Baie van die veranderinge in wetgewing en beleid sedert 1994 het 'n negatiewe impak op die mededingendheid van die Suid-Afrikaanse appelindustrie gehad. Die regering moet 'n aktiewe rol speel om die appelindustrie te ondersteun t.o.v. die infrastruktuur, marktoegang, promosie en navorsing. Dit kan slegs bereik word as daar 'n vennootskap tussen die regering en industrie is. Die Departement van Landbou het ook die kapasiteit nodig om hulle taak professioneel en effektief te kan verrig. In terme van markte en vraag is die grootste bekommernis die afhanklikheid van die Suid-Afrikaanse industrie van die markte van Europa en die Verenigde Koninkryk. Hierdie markte toon 'n afname in per capita verbruik van appels. Dit tesame met die verbruikersdruk in terme van voedselveilighied, omgewing en etiese kwessies en die mag van die supermarkte skep die behoefte om marktoegang tot nuwe ontwikkelende markte soos Indie en China uit te brei. Die promosie van verbruik van appels in die plaaslike mark sal ook 'n positiewe effek op winsgewendheid he. In 'n wereldmark waar die produksievolume van Suid-Afrika nie noemenswaardig is nie, is dit van die uiterste belang dat die industrie alles in hul vermoe doen am mededingendheid te verhoog.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/15042
This item appears in the following collections: