Breaking through the entrepreneurial air pocket to sustain and grow a small franchise business

Fourie, Daniel Johannes (2008-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Small business development and growth is for no one as important as to the entrepreneur at the helm of a small business. Small business is also by no means not a big priority when the South African government is concerned. Not only does the government talk about small business developments but has in fact within the recent past contributed and established many enabling initiatives towards small business developing. Within the scope of this research report it is empowering to know that the single entrepreneur is not alone in his or her battle to push their individual businesses to higher altitudes. This helping hand is even more extended when a small business adapts the form of a franchise. Within such an environment entrepreneurs can expect business support not only from their local government but also through much more personal and incisive interactions from the franchisor. Although this form of conducting a business might seem like the most logical and safest way to enter into a small business, a few potential pitfalls are highlighted as well as certain alternatives to the franchise concept. Within the franchise business concept, Postnet is introduced firstly on a national basis where after an individual Postnet franchise is exposed to financial growth therapy. This is mainly achieved by conducting a thorough industry and SWOT analysis. Finally it is suggested that cost reducing strategies, combined with brand development, avoiding growth hampering factors, marketing initiatives and the continued strive towards the recognition and early adoption of industry related opportunities can never be substituted for any amount of government or franchisor support in order to establish and maintain sustainable growth within a small business.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die groei en ontwikkeling van 'n klein sake onderneming is vir niemand meer belangrik as vir die individuele entrepeneur wat aan die stuur van so 'n klein sake onderneming sit nie. Die Suid-Afrikaanse regering gee ook veral baie aandag aan die ontwikkeling van klein sake ondernemings. Daar word nie net gepraat van klein sake ontwikkeling in regeringskringe nie, maar daadwerklike aksie is al geneem met verskeie inisiatiewe wat reeds die lig gesien het ter ondersteuning van klein sake ontwikkeling in Suid Afrika. Vanuit die fokus van hierdie verslag is dit bemoedigend om te weet dat die klein sake entrepreneur nie alleen hoef te veg om sy of haar individuele besigheid tot nuwe vlakke te dryf nie. Hierdie helpende hand word nog meer ondersteunend en persoonlik as 'n klein sake onderneming die vorm van 'n konsessie aanneem. Binne so 'n omgewing kan entrepreneurs meer as net ondersteuning van plaaslike owerhede verwag, maar persoonlike en interaktiewe insette vanaf die konsessie houer. Alhoewel hierdie tipe besigheidsformaat na die mees logieste en veiligste vorm van 'n klein sake onderneming mag lyk, word daar wel 'n paar potensiele lokvalle uitgelig sowel as alternatiewe strukture tot die konsessie besigheidsformaat. Binne die konsessie besigheidsformaat word Postnet bekendgestel, eerstens op 'n nasionale basis waarna daarvolgens die moontlikhede van finansiele groei ten opsigte van 'n individuele Postnet konsessie ondersoek word. Dit word hoofsaaklik bereik deur 'n industrie analiese en 'n "SWOT" analiese te doen. Laastens word bevestig dat koste verminderings analiese gekombineer met handelsmerk ontwikkeling, die venmelding van teenwerkende groei faktore, bemarkingsinisiatiewe en die volgehoue strewe na herkenning en vroegtydige aanneming van relevante industrie geleenthede, nooit vervang kan word vir enige hoeveelheid regerings of konsessie houer hulp ten einde volgehoue groei in 'n klein sake onderneming te handhaaf nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/14902
This item appears in the following collections: