• Exploring the perspectives of bullying amongst Grade 5 girls 

   Bredekamp, Judith; Swart, Estelle (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2007-12)
   ENGLISH ABSTRACT: Research into bullying has brought with it an awareness of many aspects of this phenomenon. Firstly, it has shown a distinction between various types of bullying and also how these are further delineated ...
  • Tienermeisies se betrokkenheid by dwelmmisbruik : 'n gender perspektief 

   Rhode, Jolene (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2009-12)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Kaapse Vlakte, die konteks vir die studie, word onder andere gekenmerk deur sy lae sosio-ekonomiese status, hoë werkloosheid, bende-aktiwiteite, gesinsgeweld, gebroke gesinstrukture en ...