• Die institusionalisering van 'n primere skoolkurrikulum : 'n modulere benadering 

   Van der Merwe, C. R. (Christiaan Rudolph) (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1992-03)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie is daar gepoog om vas te stel wat nodig is om 'n primere skoolkurrikulum deel van die praktyk te maak. Daar is waarskynlik velerlei wyses waarop die skoolkurrikulum deel gemaak ...
  • Kurrikulumkonsultasie in Suid-Afrikaanse primere skole 

   Van der Merwe, C. R. (Christiaan Rudolph) (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1997-03)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid - Afrika is tans in 'n transformasiestadium, ook wat onderwysvoorsiening betref. Daar heers veral 'n strewe na die voorsiening van gelyke onderwysvoorsiening vir alle leerders. 'n Visie van ...