Now showing items 253-272 of 505

  Title
  Karakteropvoeding van risiko-leerders in die Wes-Kaap [1]
  Kinders se ervaring van 'n sibbe met kanker: 'n kwalitatiewe studie [1]
  Die klassifikasie van onderprestering en die implikasies daarvan op skoolkultuur [1]
  Knelpunte ten opsigte van landbou-opleiding op skoolvlak tydens onderwystransformasie [1]
  Kooperatiewe leer as 'n aspek van kleingroepwerk in die primere skool [1]
  Die kreatiewe skryfonderrigproses - ‘n outo-etnografiese studie [1]
  Kurrikulumkoordineerder as kurrikulumleier : 'n gevallestudie [1]
  Kurrikulumontwikkeling vir volhoubare sportbestuuropleiding in Suid-Afrika [1]
  Laat adolessente se identiteitsontwikkelingstatus na 'n gapingsjaar [1]
  Leadership and productive school culture at selected secondary schools in Limpopo province [1]
  Learners' strategies for solving linear equations [1]
  Learning about and understanding fractions and their role in the high school curriculum [1]
  A learning programme for nurses for the prevention of ventilator-associated infections in adult patients [1]
  'n Leerder met fetale alkohol sindroom in hoofstroomonderwys : die rol van die opvoedkundige sielkundige [1]
  Die leerderportefeulje as 'n assesseringsinstrument in die leerarea sosiale wetenskappe, intermediêre fase (Grade 4-6) [1]
  Leerkragte se belewing van bemagtiging en die implikasies daarvan vir die skoolkultuur en -klimaat : 'n ondersoek aan 'n hoërskool in die Suid-Kaap [1]
  A levelled literacy intervention for foundation phase learners [1]
  Die lewensgehalte van versorgingspersoneel by 'n fasiliteit vir individue met intellektuele gestremdheid [1]
  A life-skills intervention programme addressing the selfconcept of Afrikaans-speaking youth offenders [1]
  The lived experiences and support needs of a mainstream high school learner with a speech-flow difficulty [1]