Now showing items 182-201 of 505

  Title
  Factors determining the vulnerability of woman to sexually transmitted HIV : a literature review [1]
  Factors impacting on first-year students' academic progress at a South African university [1]
  'A far greater game' : sport and the Anglo-Boer War [1]
  Die fasiliterende rol van die skoolbestuur in verband met die toetrede van immigrante kinders tot skole [1]
  Finding an educational niche for our son with PDD : an auto-ethnography [1]
  First-year students’ participation and performance in a financial accounting support group [1]
  Focus schools and vocational education in the Western Cape [1]
  Forms of discipline practised at two rural schools [1]
  Foundation phase educators' perception of curriculum 2005 in the Nzhelele West circuit [1]
  A framework for effective practice in community engagement in higher education in a postgraduate programme at North-West University [1]
  A framework for the design and implementation of competency-based teacher education programmes at the University of Namibia [1]
  A framework for the evaluation of an international graduate economic development program for nongovernmental organization leaders [1]
  Funksionele bemagtiging van die opvoeder van volwassenes in die Wes-Kaap [1]
  Die gebruik van sielkundige intervensies onder junior tennisspelers [1]
  n Geïntegreerde bevoegdheidsgebaseerde model vir die ontwikkeling van menslike hulpbronne in 'n gesondheidsorganisasie : 'n onderwys- en opleidingsperspektief [1]
  Geletterdheidsondersteuning vir 'n leerder met Downsindroom [1]
  General practitioners' familiarity attitudes and practices with regard to attention deficit hyperactivity disorder in children and adults [1]
  Geskiedenis van Bloemhof, 1875-1945 [1]
  Die geskiedenis van die opvoeding van meisies in Suid-Afrika tot 1910 [1]
  Geskiedenis van die US-dameshokkieklub : 1903-1992 [1]