• A Comparative Study of the Namibian and South African Transitions to Democracy and the Effects on Reconciliation 

   Mechnig, Christopher Markus (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2010-03)
   ENGLISH ABSTRACT: The Namibian transition to independence and the South African transition to a majority democracy have many similarities as well as differences. The key similarities are composed of the shared history ...
  • Die streekpatrone van Suidwes-Afrika 

   Barnard, W. S. (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1964)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Hoewel Suidwes-Afrika in terme van oppervlakte ‘n groot land is, toon dit nie dieselfde regionale verskeidenheid as by die Republiek van Suid-Afrika nie. Eerder as ‘n land van kontraste, is dit ‘n ...