• Die geskiedenis van die Stellenbosch Hospitaal (1942-2001) 

      Baderoen, Tougeda (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2003-03)
      Die Queen Victoria Gedenkhospitaal van Stellenbosch, wat sedert 1904 die Stellenbosse gemeenskap bedien het, het as gevolg van 'n groeien~e inwonergetal geleidelik 'n gebrek aan ruimte ondervind. Daarom is daar gedurende ...