Now showing items 155-174 of 2518

  Title
  Ba'al and Seth : an investigation into the relationship of two gods, with reference to their iconography (ca. 1500 – 1000 BCE) [1]
  Bajadur (servant), Mfengu [2]
  Bajadur, Mfengu servant [2]
  Die balans tussen die ekspressiewe en relasionele boodskappe in donasiebriewe van die Universiteit Stellenbosch : ‘n ondersoek na die effek daarvan op beeldvorming [1]
  Barack Obama : a new precedent in foreign policy? [1]
  Barriers and enablers to acceptance of voluntary counseling and testing (VCT) services by youth males [1]
  Barriers to e-learning amongst postgraduate black students in higher education in South Africa [1]
  Barriers to the participation of people with psychosocial disability in mental health policy development in South Africa : a qualitative study of perspectives of policy makers, professionals, religious leaders and academics [1]
  Basic emotion in Xitsonga [1]
  Basic emotions in Tshivenda : a cognitive semantic analysis [1]
  Basoeto-plaasarbeiders in die Oos-Vrystaat [1]
  The Bauernmission and the ironies of colonialism : the religio-cultural legacy of the Bauernsiedlung Philippi [1]
  Bearing witness to trauma : representations of the Rwandan genocide [1]
  The beasts of Berlin [1]
  Becoming the third generation: negotiating modern selves in Nigerian Bildungsromane of the 21st century [1]
  Bedryfs-maatskaplike werk by plaaslike owerhede in die Kaapse Skiereiland [1]
  BEE and Malaysia's NEP: a comparative study [1]
  Beeld se gedagtes : 'n alternatiewe benadering tot die voorstellingsfunksie van die fotobeeld [1]
  Die behandeling van zero-ekwivalensie in tweetalige woordeboeke [1]
  Die behoefte aan ondersteuning van vroue in landelike gebiede wat by intiemepaargeweld betrokke is : 'n ekologiese perspektief [1]