• Gerrie gesels tennis 

      Berner, Gerrie (Rapid Access Publishers, 2003)
      Ek wil vir geen oomblik te kenne gee dat my manier van afrig die enigste metode is nie. Dit is eerder ’n aanduiding van die filosofieë wat vir my gewerk het. Verder deel ek graag my oortuiging dat tennis speel ’n mens ...