ITEM VIEW

Die gebruik van ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig om studente se konseptuele begrip van gelykstroomelektrisiteit te bevorder

dc.contributor.authorEdwards, Nazeemen_ZA
dc.contributor.authorLe Grange, Lesleyen_ZA
dc.date.accessioned2018-08-07T09:07:42Z
dc.date.available2018-08-07T09:07:42Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifier.citationEdwards, N. & Le Grange, L. 2017. Die gebruik van ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig om studente se konseptuele begrip van gelykstroomelektrisiteit te bevorder. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 36(1), a1427, doi:10.4102/satnt.v36i1.1427.
dc.identifier.issn2222-4173 (online)
dc.identifier.issn0254-3486 (print)
dc.identifier.otherdoi:10.4102/satnt.v36i1.1427
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/104237
dc.descriptionCITATION: Edwards, N. & Le Grange, L. 2017. Die gebruik van ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig om studente se konseptuele begrip van gelykstroomelektrisiteit te bevorder. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 36(1), a1427, doi:10.4102/satnt.v36i1.1427.
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.satnt.ac.za
dc.description.abstractNavorsing in wetenskaponderwys het ontstaan uit die positivistiese paradigma waarin wetenskaplike kennis as onveranderlik beskou was. Hierdie artikel ondersoek die gebruik van ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig as ’n pedagogiese strategie om voornemende wetenskaponderwysers se konseptuele begrip van gelykstroomelektrisiteit te bevorder. Daar word voorgestel dat Vygotsky se sosiale konstruktivisme en Dewey se pragmatisme gemeenskaplike elemente het wat as ’n filosofiese raamwerk vir ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig kan dien. ’n Voorbeeld van die transformerende veronderstellinggedrewe onderrigeksperiment as ’n ontwerpstudie in wetenskaponderwys, word uiteengesit. ’n Terugskouende ontleding word verskaf om ’n leeromgewing te ontwikkel wat tot beter konseptuele begrip van basiese gelykstroomelektrisiteit deur voornemende wetenskaponderwysers kan bydra.en_ZA
dc.description.abstractResearch in science education evolved from the positivist paradigm in which scientific knowledge was considered to be immutable. This article investigates the use of inquiry-based science teaching as a pedagogical strategy to develop prospective science teachers’ conceptual understanding of direct current electricity. It is proposed that Vygotsky’s social constructivism and Dewey’s pragmatism have common elements that may serve as a philosophical framework for inquiry-based science teaching. An example of the transformative conjecture-driven teaching experiment as a design study in science education, is outlined. A retrospective analysis is provided to develop a learning environment that can contribute to better conceptual understanding of basic direct current electricity by prospective science teachers.
dc.description.urihttp://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/1427
dc.format.extent10 pages
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherAOSIS
dc.subjectScience -- Study and teachingen_ZA
dc.subjectTeachers -- Training of electric circuits -- Direct currenten_ZA
dc.titleDie gebruik van ondersoekgebaseerde wetenskaponderrig om studente se konseptuele begrip van gelykstroomelektrisiteit te bevorderaf_ZA
dc.title.alternativeThe use of inquiry-based science teaching to promote students' conceptual understanding of direct current electricityen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's version
dc.rights.holderAuthors retain copyright


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW