'Speaking' and 'silence' in the memoirs of Petronella van Heerden

Smit, Lizelle (2017-04-28)

CITATION: Smit, L. 2017. 'Speaking' and 'silence' in the memoirs of Petronella van Heerden. Literator, 38(1), a1298, doi:10.4102/lit.v38i1.1298

The original publication is available at https://literator.org.za

Article

Petronella van Heerden’s memoirs have received little academic attention. This article aims to contribute to the limited archive of research on her work to highlight women’s involvement in South African and Afrikaner (de/colonial) politics. It will also explore her manipulation of the autobiographical genre to impart what she considered as important to the Afrikaner youth. My investigation considers Van Heerden’s paradoxical shifts between ‘speaking’ and ‘silence’ regarding feminist issues and her lesbian sexual identity. The article illustrates Van Heerden’s employment of certain writing strategies to critique gender inequality implicit within hegemonic and patriarchal discourses - a central issue of her young life that arguably formed her dissident identity. An examination of the ‘opacity’ pertaining to her portrayal of a lesbian identity in the memoirs is also considered.

Gegewe die beperkte akademiese navorsing aangaande die memoirs van Petronella van Heerden, poog hierdie artikel om ’n bydrae te lewer tot die gesprek rondom haar werke. Dit belig ook verder vroue se betrokkenheid by die (de/koloniale) politiek van Suid-Afrika en Afrikaners. Van Heerden se manipulasie van die outobiografiese genre om sodoende gekose inligting betreffende geslagongelykhede oor te dra aan die Afrikaansprekende jeug, word ondersoek. Verder oorweeg ek Van Heerden se teenstrydige wisseling tussen ‘uitgesprokenheid’ en ‘stilswye’ met betrekking tot die onderwerp van feminisme en lesbiese seksuele identiteit. Hierdie artikel illustreer Van Heerden se aanwending van sekere skrywerstegnieke om sodoende genderongelykhede, implisiet in hegemoniese en patriargale diskoerse, te kritiseer - ’n sentrale aspek van haar jong lewe wat moontlik aanleiding gegee het tot die vorming van ’n andersdenkende identiteit. Van Heerden se ‘vaagheid’ met betrekking tot die uitbeelding van haar lesbiese identiteit in die memoirs, word asook bespreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/104127
This item appears in the following collections: