• Chiasm in Mark 7:24-31 

   Rothon, Philip Maxwell (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2002-12)
   ENGLISH ABSTRACT: My provisional identification of chiasm in Mark 7:24-31 initiated this multidisciplinary study of the literary shape of this interesting text. New Testament scholars tend to agree that the genre (form, ...
  • Ideologie en mag in Bybelinterpretasie : op weg na 'n kommunale lees van 2 Samuel 13 

   Van der Walt, Charlene (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2010-03)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die rol wat mag en ideologie speel in die konkrete interkulturele gespreksruimte wat tot stand kom as individue vanuit diverse kontekste mekaar ontmoet rondom Bybeltekste. ...