Some features of monolingual LSP dictionaries

Mihindou, G.-R. (2004)

CITATION: Mihindou, G.-R. 2004. Some features of monolingual LSP dictionaries. Lexikos, 14:118-136, doi:10.5788/14-0-686.

The original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za

Article

Dictionaries are classified according to a certain set of criteria. On the one hand, there are general purpose dictionaries, aiming to satisfy the needs of the majority of users, and focused on the general vocabulary, and, on the other hand, there are limited or specific dictionaries for specialists dealing with language for special purposes (LSP). The type of dictionary dealing with technical and sometimes semi-technical vocabulary is compiled to satisfy the needs of those who already have a knowledge of a specific field but want to improve their skills. General purpose dictionaries are well known and users are relatively familiar with them, but it is not necessarily the case with LSP dictionaries. This type of dictionaries needs to be described or presented with emphasis on some of its features. As a result LSP dictionaries and general purpose dictionaries will often be compared.

'n Aantal kenmerke van eentalige TSD-woordeboeke. Woordeboekeword geklassifiseer volgens 'n bepaalde stel kriteria. Aan die een kant is daar woordeboekevir algemene doeleindes wat die behoeftes van die meerderheid gebruikers wil bevredig, en watop die algemene woordeskat konsentreer, en, aan die ander kant, is daar beperkte of spesifiekewoordeboeke vir vakkundiges wat taal vir spesiale doeleindes (TSD) behandel. Die soort woordeboekwat 'n tegniese en somtyds semitegniese woordeskat behandel, word saamgestel om diebehoeftes te bevredig van diegene wat reeds kennis van 'n spesifieke gebied besit, maar wat hulvaardighede wil verbeter. Woordeboeke vir algemene doeleindes is goed bekend en gebruikers isbetreklik vertroud met hulle, maar dit is nie noodwendig die geval met TSD-woordeboeke nie.Hierdie woordeboeke moet omskryf of bekend gestel word met die klem op sekere van hul kenmerke.TSD-woordeboeke en woordeboeke vir algemene doeleindes sal gevolglik dikwels vergelykword.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/10240
This item appears in the following collections: