ITEM VIEW

Making a game of chess sound

dc.contributor.advisorKohler, Ralf Alexanderen_ZA
dc.contributor.authorDu Toit, Elizabeth Catharinaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Department of Music.en_ZA
dc.date.accessioned2016-12-22T13:24:01Z
dc.date.available2016-12-22T13:24:01Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/100179en_ZA
dc.descriptionThesis (MMus)--Stellenbosch University, 2016.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This thesis discusses the correlations between chess and music via a mathematical basis. The reason for this study was to explore the ontological status of Western Classical Music representation by substituting it with the representation of chess, in order to see whether Western Classical Music could be represented in other logical systems. This study resulted in the sounding of the game of chess. It explores the music notation by comparing it to and exchanging it with chess representation. The way in which this was accomplished was by creating musical variables to represent chess moves, notation and other entities of chess. Thereafter the sounds were implemented into a computer programme which was created in the Java language. The variables were coded into the programme which was created for this thesis and was named The Sound of Chess Programme. Three chess games including Scholars Mate, an intermediate game and lastly a game by Kasparov were coded and made to sound via The Sound of Chess Programme. The sounds of all three games were analysed. In the final sounds one could hear positional structure of the chess games, as well as which chess pieces were moving. The results of this study showed that any non-musical logical system can represent musical phenomena. This means that 21st century musicians may have many representational systems at their disposal via the use of various logical systems which could be made to sound. The addition of sound to logical representations can also add new methods to understanding of musical systems, as by hearing the entities one can interact with the content differently.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing ondersoek die ooreenkomste tussen skaak en musiek deur gebruik van ʼn wiskundige raamwerk. Die rede vir hierdie studie is om die ontologiese status van musiekvoorstelling te deurgrond deur dit te vervang met die voorstelling van skaak om sodanig vas te stel of musiek deur ander logiese sisteme voorgestel kan word. Hierdie studie het gelei tot die klank van skaak. Standaard Westerse Musieknotasie is vergelyk en verruil met skaaknotasie. Musiekveranderlikes is geskep om skaakskuiwe, skaaknotasie en ander elemente van skaak voor te stel, waarna klanke toegevoeg is tot ‘n Java rekenaarprogramtaal. Die veranderlikes is in die program The Sound of Chess Programme, wat vir hierdie studie ontwerp is, ingevoer. Drie skaakspelle insluitende “Scholars Mate”, ʼn intermediêre program en ʼn spel van Kasparov is gekodeer en verklank deur die program. Die klankbaan van al drie spelle is ontleed. Posisionele strukture, skuiwe en identiteite van die stukke kon in die klanke waargeneem word. Die resultate van die studie toon dat enige nie-musikale logiese sisteem musiekeienskappe kan oordra. Dit beteken dat 21ste eeuse musici deur die gebruik van logiese sisteme wat verklank word, verskeie voorstellingstegnieke tot hul beskikking het. Deur na die eienskappe van die klanke te luister, kan daar op verskeie maniere interaksie met die inhoud plaasvind.af_ZA
dc.format148 pagesen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.subjectChessen_ZA
dc.subjectMusicologyen_ZA
dc.subjectJavaen_ZA
dc.titleMaking a game of chess sounden_ZA
dc.typeThesisen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW