Author

Now showing items 1-2 of 2

  • Financing Africa's growth: the role of development finance 

   Adjasi, Charles (2014-10)
   ENGLISH ABSTRACT: What financial tools do African countries have at their disposal to finance, say, infrastructure projects, small business expansion or household assets? Prof Charles Adjasi, associate professor and head: ...

  • Uxhaso mali lokuhluma kweafrika: indima yophuhliso lwemali 

   Adjasi, Charles (2014-10)
   Zeziphi izixhobo zoqoqosho uMzantsi Afrika onazo kwezemali,ukutsho, amaziko enza iiprojekthi, ukwanda kwamashishini amancinci okanye izinto ezinokuthi zithengiswe zamakhaya? Njing. Charles Adjasi, injingalwazi emanyeneyo ...