• Logistieke beplanning met behulp van objek-georienteerde simulasie 

   Loubser, Johannes Stephanus (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1999-12)
   ENGLISH SUMMARY: This report gives an overview of the combined use of object-oriented programming and simulation, with the objective of planning and controlling the logistic business functions. A case study to explain ...
  • Logistieke beplanning met behulp van simulasie modellering : 'n gevallestudie 

   Loubser, J. S.; Visagie, S. E.; Pienaar, W. J. (Operations Research Society of South Africa (ORSSA), 2002)
   Hierdie artikel bied ’n uiteensetting van die gekombineerde gebruik van objek-georiënteerde programmering en simulasie, met die doel om ’n onderneming se logistieke funksies te ontleed en te beplan. Die huidige bedryfstelsel ...