• Die belastinggevolge van opsiekontrakte 

      Lotz, Christiaan Frederick (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2003-04)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Belastingbeleidmakers in Suid-Afrika het tot 'n groot mate die belastinghantering van afgeleide instrumente verwaarloos. Die Inkomstebelastingwet, No. 58 van 1962, neem tans slegs drie soorte finansiele ...