Now showing items 1831-1850 of 2616

  Title
  Obsessive-compulsive disorder and trichotillomania : a phenomenological comparison [1]
  Obstacles school-going female adolescents in Gweru face in translating HIV/AIDS knowledge and attitudes into HIV preventive sexual behaviours [1]
  Occupational health : an investigation and analysis of the integration of occupational health into the management of an organisation using project management skills [1]
  Offshore investments from a South African resident's perspective [1]
  OK Bazaars (1929) Ltd : a strategic management analysis of the period 1970 to 1997 [1]
  Olie : hoop of wanhoop vir Angola? [1]
  Omgewingsvolhoubaarheid met ontwikkeling [1]
  On the (r,s)-domination number of a graph [1]
  On the existence and enumeration of sets of two or three mutually orthogonal Latin squares with application to sports tournament scheduling [1]
  On two combinatorial optimisation problems involving lotteries [1]
  Die onafhanlike apteekbedryf in die Boland : perspektiewe vir mededingendheid [1]
  Once an exile... [1]
  Once more : testing the job characteristics model [1]
  Onderskeiding tussen beroepsrealistiese en -onrealistiese adolessente met behulp van die waardeskaal [1]
  Die ondersoek na 'n finansieringskrisis by die voorgestelde Suid-Afrikaanse Nasionale Maatskaplike Aftreefonds [1]
  n Ondersoek na die arbeidsprobleme vir wynboere in Wes-Kaapland [1]
  n Ondersoek na die belangrikheid van menslike kapitaal vir die sukses van Rex Mining en die mensebestuurspraktyke wat 'n invloed het op die skepping van 'n werkplek wat die ontwikkeling van menslike kapitaal bevorder [1]
  'n Ondersoek na die bemarking van lewensverskering deur middel van versekeringsmakelaars [1]
  'n Ondersoek na die eindige steekproefgedrag van inferensiemetodes in ekstreemwaarde-teorie [1]
  'n Ondersoek na die oorsake vir die gaping tussen strategiese rigting en maatskappyresultate by APL Cartons (Pty) Ltd, en die ontwikkeling van 'n bestuursmodel waarmee die gaping deur middel van projekbestuurs- en strategiese bestuursbeginsels oorbrug kan word [1]