• Die vrese van ons vaders (Geloof, onderrig en die Afrikanerkind) 

      Cloete, Anita Louisa (Stellenbosch University, 2012)
      Die boek fokus op die plek en rol van godsdiensonderrig in skole in die konteks van godsdiensvryheid as deel van 'n demokratiese bestel in Suid-Afrika. Die skrywer betoog teen die behoefte van veral die wit Afrikaner om ...